Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 10/2022
Lượt xem: 2913

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 10 năm 2022

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 10/2022 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân , Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 10/2022, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 10/2022

Trong tháng, trên ngư trường xuất hiện nhiều tôm, cá nên nhiều ngư dân trong tỉnh tranh thủ lúc tình hình thời tiết biển thuận lợi đã đưa tàu ra khơi hoạt động và khai thác hải sản đạt hiệu quả khá. Trong tháng, ngành nông nghiệp tỉnh đã tiếp tục triển khai tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại cảng để nâng cao hoạt động thực thi pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm, không cho ra biển hoạt động đối với các tàu cá không chấp hành đúng các quy định về khai thác thủy sản, nhất là khai thác IUU.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 11/2022

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 11/2022 có khả năng xuất hiện khoảng 01 hoặc 02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Thời tiết vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, có gió phổ biến ở khoảng cấp 4-5, có lúc mạnh lên cấp 6-7. Ngư dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông và trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo đảm an toàn khi ra khơi khai thác.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 11/2022 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ có khả năng khai thác đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09°00’N – 09°30’N, kinh độ đông từ 108°00’E - 108°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 108°30’E - 109°00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°30’E - 107°30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°30’E

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 8o30’N, kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 7o00’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 105o30’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 8o00’N – 9o30’N, kinh độ đông từ 107o00’E - 108o00’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 7o30’N – 8o00’N, kinh độ đông từ 105o30’E - 107o30’E. Khu vực có vĩ độ bắc từ 6o30’N – 7o30’N, kinh độ đông từ 105o00’E - 106o30’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh