Bản tin dự báo thời tiết biển ngày mai 28/3/2023
Lượt xem: 4444

 BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN

Ngày mai 28/3/2023

 

I.       DỰ BÁO, CẢNH BÁO CHO 24 GIỜ TỚI:

 

Yếu tố /

Vùng biển dự báo

Thời tiết

Tầm nhìn xa (km)

Gió

Trạng thái mặt biển

Hướng

Tốc độ

(cấp

Beaufort)

 

Vùng biển

Khu vực tỉnh

Trà Vinh

Mây thay đổi, không mưa.

Trên 10km

 

Gió nhẹ, từ đêm gió đông bắc cấp 3-4

Sóngcao 0.25-1.0m. Biển bình thường.

II.        CẢNH BÁO CHO 48-72 GIỜ TỚI :      

Gió đông bắc với cường độ yếu đến trung bình, độ cao sóng từ 0.5-1.5m. Thời tiết biển không mưa