BHXH tỉnh Trà Vinh: Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính
Lượt xem: 4589
Thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam luôn không ngừng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong thực hiện giao dịch BHXH, BHYT, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, BHXH tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BHXH Việt Nam về cải cách TTHC.

Viên chức BHXH tỉnh tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Trà Vinh

 Theo đó, BHXH tỉnh Trà Vinh luôn duy trì và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ tỉnh đến huyện trong giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; tiếp nhận và giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. BHXH tỉnh Trà Vinh và Bưu điện tỉnh đã có các văn bản phối hợp chặt chẽ trong chuyển phát hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC về chính sách BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính; tăng cường triển khai giao dịch điện tử giữa cơ quan BHXH và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Nhờ đó, việc giải quyết TTHC về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp liên quan đến doanh nghiệp, tiếp tục duy trì đạt chất lượng tốt, thời gian giải quyết TTHC đối với các doanh nghiệp được đảm bảo theo yêu cầu, không xảy ra tình trạng tồn đọng, trễ hẹn hồ sơ.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận 85.791 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách các loại, đã giải quyết và trả kết quả đối với 83.241 hồ sơ các loại đúng thời gian quy định (hồ sơ còn lại chưa đến hạn trả). Trong đó có 42.179 lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống Bưu điện.

Hiện nay, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và 16 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 3 dịch vụ công thanh toán trực tuyến; tất cả đều thực hiện ở cấp độ 4. Đồng thời, các TTHC được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thuận tiện khi cần giải quyết công việc.

Tại BHXH tỉnh Trà Vinh, số TTHC do cơ quan BHXH tỉnh giải quyết gồm 25 thủ tục; do BHXH cấp huyện giải quyết gồm 24 thủ tục. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai các TTHC về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh Trà Vinh (http://travinh.baohiemxahoi.gov.vn). Tính đến 31/5/2022 toàn tỉnh có 1.745/1.820 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 95,88% so với tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc công khai, minh bạch các TTHC trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, các yêu cầu về điều kiện kỹ thuật, hạ tầng, công nghệ cũng được BHXH tỉnh Trà Vinh quan tâm duy trì, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ giải quyết hồ sơ, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu, lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Mặt khác, BHXH tỉnh Trà Vinh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai toàn diện việc chuyển đổi số, thực hiện liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các ngành, tổ chức, đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật; phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo chỉ đạo của ngành BHXH Việt Nam.

Hiện BHXH tỉnh đang xây dựng và hoàn thiện hệ thống cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình và đã hoàn thành việc thu nhập thông tin hộ, các thành viên trong hộ gia đình để nhập liệu trên 1,1 triệu nhân khẩu, đã góp phần cùng BHXH Việt Nam xây dựng nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đồng thời, BHXH tỉnh cũng đã triển khai thành công ứng dụng VssID - BHXH số cho 184.264 người cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID; giúp người sử dụng quản lý, kiểm soát các thông tin về quá trình tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi khám chữa bệnh (KCB) BHYT.

Song song đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai thí điểm sử dụng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ BHYT giấy để KCB BHYT. Tính đến ngày 30/5/2022 toàn tỉnh có 205.199 thẻ BHYT còn hạn sử dụng được đồng bộ với dữ liệu CCCD để đi khám chữa bệnh, trong đó có 24 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 1.395 lượt tra cứu.

Ngoài ra, BHXH tỉnh đang tiếp tục mở rộng triển khai thanh toán điện tử song phương với các ngân hàng thương mại; thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, trợ cấp BH thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Trà Vinh có 3.755/8.309 người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua thẻ ATM, đạt tỷ lệ 45,19%; có 9.723/10.601 người lao động hưởng chế độ BHXH một lần nhận tiền qua thẻ ATM, đạt tỷ lệ 91,72%; có 21.788/21.904 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua thẻ ATM, đạt tỷ lệ 99,47%.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hoá và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của ngành BHXH Việt Nam; tăng cường đẩy mạnh việc cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ, giảm số giờ giao dịch BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các quy định về TTHC, không gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của BHXH tỉnh Trà Vinh, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân được tốt hơn.

Trúc Giang