Tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán
Lượt xem: 5700
Ngày 19/1, UBND tỉnh có công văn về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đội tình nguyện dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi tại huyện Duyên Hải, Châu Thành, Tp. Trà Vinh và huyện Tiểu Cần. (Ảnh: Anh Duy)

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về bảo đảm môi trường an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đến từng trường học, lớp học, ấp, khóm, tổ dân phố, khu dân cư; giáo dục, vận động cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ bị tai nạn, thương tích, đặc biệt trong những dịp lễ, Tết, những ngày nghỉ trẻ em không đến trường.

Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em; tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn, đặc biệt cho trẻ em, ở các công trình xây dựng, các công trình công cộng, phương tiện giao thông, các địa điểm và thiết bị vui chơi dành cho trẻ em. Làm rõ, truy cứu trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với các vụ việc tai nạn, thương tích, đặc biệt các trường hợp có trẻ em tử vong. Tiếp tục hướng dẫn triển khai, kiểm tra việc thực hiện xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại các cấp, các ngành. Báo cáo kịp thời nguyên nhân, các biện pháp khắc phục, phòng ngừa khi xảy ra các vụ việc trẻ em bị tai nạn, thương tích, đặc biệt bị tử vong do tai nạn, thương tích về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em, như làm rào chắn, đặt biển cảnh báo, phân công lực lượng cảnh giới. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực, phương tiện, thiết bị có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Thực hiện các biện pháp xử lý, cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có vụ việc tai nạn, thương tích trẻ em xảy ra; đồng thời, quan tâm hỗ trợ, động viên các gia đình có trẻ em bị tai nạn, thương tích; rà soát, làm rõ nguyên nhân, rút bài học để tạo lập môi trường an toàn, phòng, chống và sẵn sàng ứng phó tai nạn, thương tích cho mọi người, đặc biệt cho trẻ em.

Phương An