Phát huy vai trò của người dân trong công tác bảo vệ rừng phòng hộ ven biển

         Tỉnh Trà Vinh với hơn 5.400 ha rừng phòng hộ ven biển tập trung chủ yếu ở cửa sông, ven biển tại các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đê biển, phòng hộ bảo vệ môi trường, phòng chống xói lở bờ biển, cố định bãi bồi, ngăn mặn xâm nhập.

         Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được triển khai rất hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng và công tác tuyên truyền người dân, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh được bảo vệ tốt, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Kết quả đó, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của ngành lâm nghiệp, còn có sự vào cuộc của các cơ quan, lực lượng chức năng, chính quyền sở tại, trong đó tập trung phát huy vai trò chủ thể của người dân sinh sống ven khu vực.

         Trong năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp được 23 lớp với gần 690 hộ gia đình tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân trong khu vực hiểu hơn về tầm quan trọng của rừng phòng hộ trong đời sống, sản xuất của hộ gia đình. Sau tuyên truyền, mỗi người dân trở thành một kênh tuyên truyền, mang thông điệp bảo vệ rừng đến với cộng đồng dân cư.

         Trong thời gian qua, với việc kết hợp nhận khoán bảo vệ rừng và triển khai các mô hình sản xuất dưới tán rừng, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình, cải thiện đời sống mà còn giúp người dân nhận thức được rằng bảo vệ rừng không chỉ nâng cao độ che phủ rừng, bảo tồn nguồn gien quý hiếm, giảm tình trạng chặt phá rừng bừa bãi mà còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập. Khi quyền lợi và trách nhiệm của người dân gắn với rừng thì chắc chắn rừng sẽ được bảo vệ ngày càng tốt hơn.

Trần Minh Trung

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới