kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh
53_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới