Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 22/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phát triển chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản và cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023
81_KH_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới