Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 13 tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 13/8/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

6

7,5

100

30

02

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

9

8,0

100

30

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

4

8,0

90

30

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

13

8,0

90

29

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

5

8,0

80

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

5

7,5

70

29

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

14

8,0

80

28

08

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

11

8,0

80

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

 

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới