Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 05 tháng 7 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 05/7/2019

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

5

8,0

100

28

02

Cống Thâu Râu -Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

6

7,5

100

27

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

6

8,0

90

28

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

15

8,5

90

30

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

6

8,0

90

28

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

10

7,5

70

29

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

15

7,5

80

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

2

7,5

80

28

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX.DH

8

8,0

80

29

 

Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

-         Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                             0,34

-         Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:            0

-         Cống Mỹ Văn - Ninh Thới - Cầu Kè:              0

-         Vàm Trà Vinh:                                                    

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới