Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 31/01/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

4

7,5

80

29

02

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

16

8,0

110

28

03

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

90

29

04

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

30

05

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

8,0

110

27

06

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

20

7,0

70

27

07

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

25

8,0

90

28

08

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

12

8,0

70

29

09

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

17

8,0

70

28

 

           Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                3

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:              1

              - Vàm Hưng Mỹ - Châu Thành:                              8

              - Vàm Trà Vinh:                                                       4

 

Tổng hợp: Mai Khanh

Tin mới