Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 20/3/2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC NGÀY 20/3/2020

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 

              Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông báo kết quả quan trắc môi trường nước tại các điểm sông đầu nguồn phục vụ nuôi trồng thủy sản như sau:

 

TT

Địa điểm

Các chỉ tiêu môi trường nước

Độ mặn

(‰)

pH

Kiềm

(mg/l)

Nhiệt độ nước (oC)

01

Sông Cổ Chiên - Châu Thành (cầu Rạch Gốc)

3

8,0

90

30

02

Sông Vinh Kim - Cầu Ngang (gần Cầu Vinh Kim)

5

8,0

80

30

03

Cống Thâu Râu - Mỹ Long Nam - Cầu Ngang

17

7,5

140

29

04

Sông Hiệp Mỹ - Cầu Ngang (gần cầu Hiệp Mỹ)

16

8,0

140

30

05

Cầu Sông Giăng - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

16

8,0

90

29

06

Sông Long Toàn - Duyên Hải (Cầu Long Toàn)

17

8,5

90

30

07

Cầu Kênh Đào - Long Vĩnh - Duyên Hải

15

7,5

130

29

08

Cống La Bang - Đôn Châu - Duyên Hải

18

7,5

80

28

09

Bến đò Phước Thiện - Đông Hải - Duyên Hải

28

8,0

110

28

10

Vàm Trà Kha - Định An - Trà Cú

14

8,0

80

29

11

HTX nghêu Thành Đạt - Hiệp Thạnh - TX. Duyên Hải

15

8,0

100

29

 

              Ghi chú: Nhiệt độ nước được đo từ 7 – 12h cùng ngày

Độ mặn tại một số điểm vùng nước ngọt như sau:

              - Vàm Cầu Quan - Tiểu Cần:                                4,6 ‰

              - Hưng Mỹ - Châu Thành:                                        6,6 ‰

              - Vàm Trà Vinh - Thành phố Trà Vinh:                3,3 ‰

              - Cống Cái Hóp - Đức Mỹ - Càng Long:               1,5 ‰

               - Vàm Trà Cú - Lưu Nghiệp Anh:                          8 ‰

 

Tổng hợp: Phan Thúy Linh

Tin mới