Báo cáo số 1142/BC-SNN ngày 30/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 - HĐND tỉnh
1142_BC_SNN.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới