Quyết định số 1630/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định số 1630/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Chiến lược quốc gia
1630%20Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ban%20h%C3%A0nh.pdf
Quyết định số 1630/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Chiến lược quốc gia
Tin mới