Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định quy định cơ chế cấp phát, thanh toán vốn đầu tư công trong thực hiện các chính sách khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 3, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Email: ngansachtravinh@gmail.com.

- Điện thoại: 0294.3865665.