Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: Số 151, đường Nguyễn Đáng, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0294.3840356.

- Email: khoasgtvttv@gmail.com.