Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 29 nghị quyết
Lượt xem: 5042
Sáng ngày 7/7, Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa X đã đi đến phiên bế mạc sau gần 3 ngày làm việc. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành phiên bế mạc.

Đại biểu HĐND tỉnh khóa X xem xét các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp

 Đến dự có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh; Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Trà Vinh và 45/49 đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 23 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương ban hành chính sách, biện pháp nhằm tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường phòng chống kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn. Chỉ đạo hoàn thành dự thảo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thông tin truyền thông; phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ  năm 2022 và mục tiêu 5 năm 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu tại phiên bế mạc

 Trong phiên bế mạc, HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua 29 nghị quyết:

1. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022.

2. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021- 2025.

3. Nghị quyết về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

4. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

5. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

6. Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

7. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

8. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

9. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2022.

10. Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

11. Nghị quyết về bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

12. Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

13. Nghị quyết quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025.

14. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tỉnh Trà Vinh.

15. Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

17. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18. Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023.

19. Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21. Nghị quyết ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22. Nghị quyết ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

23. Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

24. Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2022 - 2030.

25. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020.

26. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2021.

27. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023.

28. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2023.

29. Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X.

 Phát biểu bế mạc kỳ họp lần thứ 5, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Qua xem xét, HĐND tỉnh đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội: tăng trưởng kinh tế (GRDP) âm 2,37%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp; thu hút đầu tư còn ít; vốn đầu tư toàn xã hội giảm so với cùng kỳ…

 Qua đó, ông Kim Ngọc Thái đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục quyết liệt triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra. Đặc biệt là triển khai quyết liệt và có hiệu quả Chương trình phục hồi kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống, giám sát, kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Tập trung triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến và kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Quyết tâm hoàn thành việc xây dựng huyện Cầu Ngang, huyện Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua 29 Nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, triển khai tốt sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu bế mạc kỳ họp

 Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Trà Vinh đã diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp cho thấy hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định, thể hiện rõ sự chủ động của HĐND tỉnh trong vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những chủ trương, giải pháp quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong tình hình mới. Sau kỳ họp, theo kế hoạch, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp cùng với tăng cường hoạt động giám sát, nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.

                                         Phượng Khánh

1 người đã bình chọn