UBND tỉnh sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 10
Lượt xem: 3389
Sáng ngày 26/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn chủ trì hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 10. Dự hội nghị có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Quỳnh Thiện, Lê Thanh Bình, Nguyễn Trung Hoàng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách 516,913 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu 10.610,257 tỷ đồng, đạt 102,68% dự toán. Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, tổng chi trong tháng 1.153,894 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng chi 6.943,604 tỷ đồng, đạt 65,8% dự toán, giảm 14% so với cùng kỳ. Tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng tương đối ổn định, uớc đến cuối tháng 10 tổng vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng đạt 44.550 tỷ đồng, tăng 11,32% so với cuối năm 2021.

Về sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, đã xuống giống 199.101 ha lúa, đạt 98,8% kế hoạch; thu hoạch 134.367 ha, ước sản lượng 754.409 tấn, năng suất bình quân 5,55 tấn/ha. Tổng sản lượng thủy - hải sản 17.451 tấn, lũy kế 10 tháng 190.124 tấn, đạt 80,9% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Các loại dịch bệnh nguy hiểm như viêm da nổi cục, cúm gia cầm, lở mồm long móng tiếp tục được kiểm soát.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.148,46 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 25.391,3 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch. Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, doanh nghiệp tiếp tục thích ứng và phục hồi nhanh, hầu hết sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ, trong đó một số sản phẩm tăng khá như: giày thành phẩm gấp 2,2 lần; túi xách các loại tăng 61,7%; đường kết tăng 37,7%; thuốc viên các loại tăng 35,4%; gạo xay xát tăng 18%...

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 có xu hướng giảm so với tháng trước; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thăm viếng người có công, người có uy tín, đồng bào dân tộc được thực hiện chu đáo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tập trung triệt phá, ngăn chặn và đẩy lùi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tập trung rà soát các nhiệm vụ, phần việc trong năm còn tồn đọng để dồn sức thực hiện, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 còn thấp, nhất là tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tỷ lệ đô thị hóa. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, đầu tư công năm 2022, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2023. Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch, hội chợ triển lãm phục vụ Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh. Theo dõi chặt chẽ tiến độ từng dự án đầu tư công, phấn đấu giải ngân 95% trở lên kế hoạch vốn được giao năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trúc Phương