Trà Vinh được xếp hạng triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản
Lượt xem: 6092
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa công bố kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021. Trong đó, tỉnh Trà Vinh được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021.

Trà Vinh được xếp hạng triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021

Theo kết quả xếp hạng 63 tỉnh, thành phố về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước có 36 tỉnh, thành phố được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt và 37 tỉnh, thành phố còn lại được xếp vào nhóm địa phương triển khai đạt yêu cầu công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản trong năm 2021. Tỉnh Trà Vinh xếp vị trí số 15 trong nhóm 36 tỉnh, thành phố triển khai tốt trong quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, với 86 điểm, tăng 2,5 điểm so với năm 2020.

Việc triển khai đánh giá, xếp hạng các địa phương về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản hàng năm được thực hiện theo Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 4070 ngày 14/10/2015, bao gồm 16 tiêu chí với tổng số điểm là 100, mỗi một tiêu chí quy định có số điểm nhất định. Việc đánh giá các địa phương dựa trên Bộ tiêu chí gồm: Chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Kết quả đánh giá, xếp hạng được dựa trên phản ảnh trung thực, khách quan hiệu quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại mỗi địa phương trong cả nước.

Được biết, với việc được được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản năm 2021, tỉnh Trà Vinh đã 03 năm liền (2019, 2020, 2021) được xếp hạng vào nhóm địa phương triển khai tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản. Qua đó, cho thấy công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian qua.

Q.M (Nguồn: Thông báo số 2267/TB-BNN-VP)

Tin khác