Triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn
Lượt xem: 2458
Sáng 9/9, Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn, thúc đẩy kinh tế phát triển nông thôn, góp phần xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Đến nay, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2 % sản phẩm 5 sao; hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: tổ chức triển khai chu trình OCOP linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, chú trọng các kỹ năng về tổ chức sản xuất, quản trị, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, kỹ năng về thiết kế mẫu mã sản phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, marketing và phát triển thị trường; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP.

Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu của chương trình là đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

Để triển khai chương trình phát triển du lịch nông thôn, cần tập trung vào các nội dung chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, kiến thức thị trường, kỹ năng về hoạt động du lịch; tập trung xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour, tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường; tổ chức các sự kiện, lễ hội, diễn đàn giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình phát triển sản phẩm OCOP và kinh tế nông thôn tại các địa phương hiện nay.

Tại Trà Vinh, đến nay toàn tỉnh có 104 sản phẩm OCOP được công nhận (06 sản phẩm đạt 5 sao, 15 sản phẩm 4 sao và 83 sản phẩm 3 sao). Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh đặt mục tiêu: có thêm 100 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 đến 4 sao; trong đó, sẽ lựa chọn 05 - 07 sản phẩm để nâng cao chất lượng đạt OCOP 5 sao (sản phẩm cấp quốc gia).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc thực hiện 2 chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-  2025 nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa để tạo không gian phát triển kinh tế, giá trị cố kết cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần linh hoạt xây dựng kế hoạch hành động tham gia chương trình một cách cụ thể, sáng tạo. Sắp xếp, tổ chức triển khai Chương trình OCOP và Chương trình Phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương.

Trúc Phương

 

Tin khác