Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp nghị quyết phát triển thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 3636
Sáng ngày 14/9, ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp dự thảo nghị quyết về xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị thông minh đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đóng góp dự thảo nghị quyết phát triển TPTV

Dự thảo nhấn mạnh: thành phố Trà Vinh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, là đầu mối giao thông của tỉnh với các huyện và các tỉnh lân cận, là địa bàn trọng điểm giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, là 1 trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng vai trò, động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, xã hội chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn một số hạn chế: kinh tế, xã hội phát triển có mặt chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Đô thị phát triển chưa đồng bộ, hạ tầng đô thị còn nhiều yếu kém, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý còn hạn chế, bất cập.

Trên cơ sở đó, dự thảo nghị quyết đề ra mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, tiêu chuẩn thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh và định hướng xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn 2022 – 2030. Đồng thời đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng công tác xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh trở thành đô thị thông minh.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022 – 2024: hoàn thiện việc xây dựng các cơ sở pháp lý phục vụ cho việc xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn thành phố theo đúng định hướng, quy chuẩn thống nhất và tạo ra sự công khai, minh bạch, bình đẳng cho các thành phần tham gia. Hoàn thành việc phủ sóng mạng 5G trên địa bàn thành phố Trà Vinh và hoàn thành cơ bản việc phát triển chính quyền điện tử theo Nghị quyết của Chính phủ làm nòng cốt để xây dựng và phát triển thành phố Trà Vinh đến năm 2025, định hướng xây dựng đô thị thông minh đến năm 2030. Theo đó, dự thảo đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện đạt trong thời gian tới.

Đóng góp dự thảo, các ý kiến nhấn mạnh đến sự cần thiết phải mở rộng diện tích và tập trung đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu để thành phố phát triển. Quá trình phát triển phải gắn với tổng thể phát triển chung của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời cần giữ được điểm nhấn của một đô thị xanh với hệ thống cây cổ thụ dày đặc gắn với sự phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường: việc xây dựng thành phố Trà Vinh phải hướng đến đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Qua đó, trong các giải pháp thực hiện, vấn đề quy hoạch và xây dựng cần quan tâm thực hiện đạt trong thời gian sớm nhất, trước mắt tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại của đô thị loại II để sớm ban hành thông qua nghị quyết.

                                                              Xuân Kha 

Tin khác