Tiếp và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Lượt xem: 3821
Sáng ngày 29/11, đoàn công tác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) do ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế, VCCI làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh để khảo sát về tình hình và chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường của tỉnh. Làm việc với đoàn có ông Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế, VCCI phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, VCCI hiện thí điểm xây dựng và công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), được lồng ghép trong khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) từ năm 2022. Việc xây dựng chỉ số này nhằm góp phần hiện thực hoá định hướng của Đảng và Nhà nước đồng thời khuyến khích, cổ vũ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường.

 Chỉ số Xanh sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan Nhà nước (cả bộ, ngành và tỉnh, thành phố) sử dụng trong điều hành, quản lý nhà nước; cho các nhà đầu tư tham khảo trong quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh của mình; là công cụ chính sách để thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư theo hướng xanh hơn tại các địa phương, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã trao đổi, làm rõ những vấn đề mà đoàn công tác quan tâm như: Vị trí, vai trò của việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách, kế hoạch về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; các sáng kiến, mô hình điểm về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Tỉnh Trà Vinh luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường (BVMT), vì đây là các trụ cột quan trọng để phát triển bền vững, lâu dài. Điều này được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025  và Chiến lược BVMT tỉnh Trà Vinh năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, xác định “Chiến lược bảo vệ môi trường là bộ phận cấu thành không tách rời của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. BVMT hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa giữa khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giữ vững cân bằng  sinh thái,…”.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồng Ngọc Hưng trao đổi thông tin với đoàn công tác.

Năm 2020, Trà Vinh là 1 trong 5 tỉnh (gồm: Trà Vinh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (chỉ số tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom xử lý đạt quy chuẩn môi trường, tỷ lệ CTNH được xử lý đáp ứng yêu cầu môi trường, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh,…) đạt mức xếp loại mức tốt.

Bên cạnh đó, theo đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020 do Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phân tích, 90% doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, có 1 doanh nghiệp công nghệ cao (Công ty Cổ phần Mỹ Lan), khoảng 20% doanh nghiệp sử dụng công nghệ trung bình - tiên tiến, hầu hết là trung bình.

Dịp này, Đoàn công tác của VCCI sẽ đến thăm, khảo sát tại Công ty Cổ phần Mỹ Lan và Công ty TNHH MTV Việt Trần.

Phương An

Tin khác