Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025
Lượt xem: 5684
Sáng ngày 16/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đến tham dự có đại diện  các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo của huyện, tỉnh.

Quang cảnh tại buổi họp

 Theo báo cáo của Sở Xây dựng, Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và 7 huyện; có 106 đơn vị hành chính cấp xã; với 12 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại II (thành phố Trà Vinh), 2 đô thị loại IV (thị xã Duyên Hải và thị trấn Tiểu Cần mở rộng), 9 đô thị loại V (các thị trấn Càng Long, Cầu Kè, Châu Thành, Cầu Quan, Trà Cú, Định An, Cầu Ngang, Mỹ Long, Long Thành).

Theo kế hoạch phân loại đô thị giai đoạn 2021 – 2030 của tỉnh thì đến năm 2025, tỉnh Trà Vinh có 12 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại II (Tp Trà Vinh), 1 đô thị loại III (thị xã Duyên Hải), 3 đô thị loại IV (đô thị Tiểu Cần, Thị trấn Cầu Ngang (mở rộng), thị trấn Càng Long (mở rộng); 7 đô thị loại V (Châu Thành, Cầu Kè, Trà Cú, Định An, Mỹ Long, Long Thành, Tân An).

Đến 2030, Trà Vinh có 14 đô thị gồm: 1 đô thị loại II (thành phố Trà Vinh); 1 đô thị loại III (thành phố Duyên Hải); 3 đô thị loại IV (đô thị Tiểu Cần, thị trấn Cầu Ngang mở rộng, thị trấn Càng Long mở rộng); 9 đô thị loại V (Châu Thành, Cầu Kè, Trà Cú, Định An, Mỹ Long, Long Thành, Tân An, Ninh Thới, Ngũ Lạc).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe báo cáo của Sở Xây dựng và những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng yêu cầu Sở Xây dựng trên cơ sở góp ý của Bộ Xây dựng cần trình sớm chương trình phát triển đô thị cho toàn tỉnh; về tổ chức lập quy hoạch thành phố Trà Vinh, Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh, Tiểu Cần, điều chỉnh tổng thể đô thị Duyên Hải đề nghị các địa phương cần tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Hoàng cũng đề nghị Sở Nội vụ và Sở Xây dựng cần phối hợp, bám sát vào Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về phân loại đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 2030, để đưa ra các kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện; các địa phương,  sở ngành tỉnh phải tập trung phối hợp và bám sát kế hoạch phát triển đô thị thông minh và đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Quốc Bình

Tin khác