Chi cục Kiểm lâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài động vật hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg, ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam. Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Ngành và địa phương đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

         Riêng Ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm ban hành nhiều văn bản triển khai, phối hợp tuần tra, kiểm tra các tụ điểm kinh doanh, mua bán, nuôi nhốt, săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo các loài động vật hoang dã, chim hoang dã trái pháp luật, di cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

         Kết quả: Từ khi triển khai Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, đã thực hiện 67 lượt tuần tra, kiểm tra 55 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, 04 cơ sở mua, bán chim cảnh và 25 chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã; phát hiện 16 trường hợp vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính 02 trường hợp về hành vi mua bán động hoang dã trái pháp luật; ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 13.000.000đ (mười ba triệu đồng), tịch thu 03 cá thể Chim Nhồng (động vật hoang dã nhóm IIB), 04 cá thể Chim Sáo và 20 cá thể Chim Sẻ (động vật hoang dã thông thường) thả về môi trường tự nhiên.

Cơ sở mua bán Chim cảnh trái phép trên địa bàn thành phố Trà Vinh 

Chi cục Kiểm lâm lập biên bản xử lý vi phạm về hành vi mua bán động vật hoang dã trái pháp luật

         Đối với 14 vụ vi phạm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật quy mô nhỏ lẻ, do người dân vi phạm lần đầu, chưa am hiểu pháp luật, một số hộ là người dân tộc Khmer, đơn vị mời về trụ sở cơ quan buộc cam kết không tái phạm, qua làm việc các hộ dân đã ý thức được việc mua bán động vật hoang dã là trái pháp luật và đã tự nguyện  giao nộp, thả về môi trường tự nhiên. Số động vật thả về môi trường tự nhiên gồm: 02 cá thể Chim Cưởng, 26 cá thể Chim Sáo, 200 cá thể Chim Sẻ, 8 kg Rắn các loại, 03 cá thể Rùa Ba Gờ.

 

Một số hộ mua bán nhỏ, lẻ bị cơ quan Kiểm lâm mời về trụ sở cho làm cam kết không tái phạm

         Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục phối hợp cùng với các Ban, ngành, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; thực hiện nghiêm các quy định về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Dư Văn Thanh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới