Mức thu phí, lệ phí đối với TTHC thuộc lĩnh vực Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh
Lượt xem: 117

1.     Đối với hồ sơ nộp trực tiếp

STT

Loại hình đăng kýHợp tác xã, Hộ kinh doanh

Mức lệ phí

Ghi chú

1

Cấp mới

100.000 đồng

(Một trăm ngàn đồng)

 

 

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2

Đăng ký thay đổi

100.000 đồng

(Một trăm ngàn đồng)

 

 

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2.  Đối với hồ sơ nộp trực tuyến

Nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng điện tử, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 đối với các thủ tục hành chính của Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh, mức thu phí, lệ phí được thực hiện cụ thể, như sau:

STT

Loại hình đăng kýHợp tác xã, Hộ kinh doanh

Mức lệ phí

điều chỉnh

Ghi chú

1

Cấp mới

50.000 đồng

(Năm mươi ngàn đồng)

Điều 2 của Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2

Đăng ký thay đổi

50.000 đồng

(Năm mươi ngàn đồng)

Điều 2 củaNghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Mức thu phí, lệ phí trên áp dụng đối với cấp mới và đăng ký thay đổi; Các trường hợp khác không thu phí theo Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Nguồn: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2