Quyết định Về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 95
Xem chi tiết: tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...