Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện kế hoạch số 33-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm về hội nhập quốc tế.
Lượt xem: 5759
Xem chi tiết tại đây
Tin khác