Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững
Lượt xem: 2199
0:00 / 0:00

Chiều ngày 13/5, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để giám sát chuyên đề về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2023.

anh tin bai

Đại biểu dự buổi giám sát

Tham dự buổi giám sát có ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về triển khai thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 7/13 quy chế quản lý kiến trúc đô thị gồm: thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, thị trấn Châu Thành, thị trấn Long Thành, thị trấn Cầu Kè, thị trấn Mỹ Long, thị trấn Cầu Ngang.

Đến nay, đã có 13/13 đô thị có quy hoạch chung đô thị được UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, giai đoạn năm 2021 – 2023 có 11/13 đô thị thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch chung đô thị.

anh tin bai

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Sum đóng góp ý kiến tại buổi giám sát

Ngoài ra, có 7/7 huyện có quy hoạch xây dựng vùng huyện được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó, giai đoạn 2021 – 2023 hoàn thành 4/7 quy hoạch xây dựng vùng huyện, đảm bảo triển khai công tác quy hoạch xây dựng theo quy định.

Về tỷ lệ đô thị hóa, phân loại, đánh giá, số lượng đô thị và đô thị mới trên địa bàn tỉnh: Theo định hướng tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 33%. Tỷ lệ đô thị hóa qua các năm như sau: Năm 2020 đạt 29,52%, năm 2021 đạt 29,55%, năm 2022 đạt 29,77%, năm 2023 đạt 31,10%.

Qua công tác phân loại đô thị, hiện nay tỉnh Trà Vinh có 13 đô thị gồm: 1 đô thị loại II là thành phố Trà Vinh, 2 đô thị loại IV là thị xã Duyên Hải và thị trấn Tiểu Cần mở rộng và 10 đô thị loại V.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu tại buổi giám sát

Trong công tác phát triển nhà ở theo quy hoạch đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị, hiện trên địa bàn thành phố Trà Vinh có 4 dự án phát triển nhà ở đang triển khai xây dựng là: Dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Long Đức, thành phố Trà Vinh; dự án nhà ở tại khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại phường 4; dự án thuộc thiết chế Công đoàn tỉnh Trà Vinh và dự án khu dân cư thuộc trung tâm chính trị - hành chính và dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá mặt thuận lợi cũng như khó khăn để đưa ra giải pháp thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái đánh giá cao báo cáo của UBND tỉnh và các ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch tỉnh, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đô thị, việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý để điều chỉnh, xóa bỏ quy hoạch không còn phù hợp hoặc quy hoạch nhiều năm nhưng chưa triển khai thực hiện.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát về trật tự đô thị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý đô thị đáp ứng nhu cầu quản lý trong tình hình mới…

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image