Trà Vinh phê duyệt Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững
Lượt xem: 5880
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045 (Đề án). Trà Vinh phấn đấu đến năm 2025 hình thành nền tảng hạ tầng thông tin đô thị thông minh; triển khai thí điểm một số mô hình đô thị thông minh, dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh tại một số khu vực.

anh tin bai

Đến năm 2025, triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh tại Tp.Trà Vinh

Mục tiêu của Đề án nhằm quy hoạch, phát triển các vùng kinh tế động lực (thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và Khu kinh tế Định An), hình thành hệ thống hạ tầng xã hội khung, hạ tầng kỹ thuật khung và hệ thống đô thị tỉnh Trà Vinh trên cơ sở lồng ghép xuyên suốt mục tiêu tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa trên nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông (ICT).

Giai đoạn đến năm 2025, tỉnh hình thành nền tảng hạ tầng thông tin đô thị thông minh; xây dựng cơ chế vận hành nền tảng hạ tầng phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu; hình thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền cơ sở dữ liệu địa lý (GIS); ứng dụng cơ sở dữ liệu địa lý (GIS) trong quy hoạch đô thị, xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị cơ sở dữ liệu địa lý (GIS), trong đó quy hoạch chung của các đô thị từ loại IV được xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý (GIS).

Xây dựng kế hoạch điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông minh bền vững. Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn, áp dụng các giải pháp công trình xanh, tiết kiệm năng lượng trong xây dựng đô thị; giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế thông minh trong một số ngành, lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh.

Đồng thời, nâng cấp, hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, xây dựng trung tâm hành chính công đối với 100% đô thị. Triển khai thí điểm một số mô hình đô thị thông minh, dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh tại một số khu vực (thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải).

Đến giai đoạn 2026 – 2030, thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thông minh bền vững.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đô thị hợp nhất trên địa bàn tỉnh, trên nền tảng dữ liệu liên thông dùng chung; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị GIS; đảm bảo 100% đô thị được xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý (GIS) quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhân rộng kết quả các mô hình thí điểm phát triển đô thị thông minh đã thực hiện, mở rộng ứng dụng công nghệ và các giải pháp, mô hình, ứng dụng phát triển đô thị thông minh đối với doanh nghiệp, dân cư, cộng đồng. Thí điểm và triển khai, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông minh; triển khai rộng rãi các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh.

Xây dựng cơ chế áp dụng rộng rãi các mô hình, giải pháp phát triển kinh tế thông minh, đặc biệt trong các lĩnh vực động lực như nông nghiệp, kinh tế biển và ven biển, khu kinh tế, khu công nghiệp...

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu các lĩnh vực quy hoạch, chương trình, đề án, dự án... liên quan xây dựng đô thị thông minh đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển đô thị thông minh nói riêng và định hướng phát triển đô thị nói chung; theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan tham mưu UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn phụ trách để góp phần triển khai Đề án đạt hiệu quả.

UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, cụ thể hoá Đề án trên địa bàn quản lý. Bố trí các nguồn lực triển khai Đề án, góp phần phát triển đô thị bền vững.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image