Quyết định Sửa đổi một số nội dung tiêu chí, chỉ tiêu Phụ lục I và Phụ lục III Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 90
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...