Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh: Tích cực, tâm huyết, trách nhiệm góp phần vào thành công chung của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 7612
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khẩn trương và trách nhiệm cao, sau 22,5 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 23/10 đến ngày 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20/11 đến sáng ngày 29/11/2023), Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Trà Vinh do đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn cùng các vị ĐBQH trong Đoàn đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Quang cảnh thảo luận tại Hội trường ngày 02/11/2023 (Ảnh: media.quochoi.vn)

Quán triệt tinh thần chỉ đạo “từ sớm, từ xa” của Lãnh đạo Quốc hội và yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị đối với 09 dự án Luật trình Quốc hội thông qua gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước công dân (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và 08 dự án Luật cho ý kiến bao gồm: Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) chuyên đề với ngành Bảo hiểm xã hội, ngành thông tin truyền thông và tổ chức 8 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV trên địa bàn các huyện: Trà Cú, Càng Long, Châu Thành, Tiểu Cần, Duyên Hải, Cầu Kè, Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và tổng hợp báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương; đồng thời, chuyển đến UBND tỉnh đối với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2023); tham gia Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc tại tỉnh đối với chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. 

Đại biểu Thạch Phước Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh thảo luận tình hình KT-XH tại
Hội trường ngày 01/11/2023 (Ảnh: media.quochoi.vn)

Tại Kỳ họp lần này, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực trong việc tập trung nghiên cứu tài liệu, các dự thảo Luật, Nghị quyết liên hệ thực tiễn tình hình của đất nước, của địa phương và cơ quan nơi đại biểu công tác để tham gia ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp. Để đảm bảo việc tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu vào các nội dung quan trọng, chọn lọc những vấn đề từ thực tiễn tham gia thảo luận, đóng góp. Theo đó, tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đã có 21 lượt ý kiến phát biểu (12 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường với 49 nội dung, 9 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ với 35 nội dung) tập trung vào các nội dung của nội dung kỳ họp. Trong đó, một trong những dấu ấn quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp lần này, đó là trong tất cả các buổi thảo luận tại hội trường, thảo luận tổ, thảo luận tại Đoàn, các vị ĐBQH của tỉnh đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác lập pháp cũng như đề xuất nhiều giải pháp phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh với các nội dung chủ yếu như: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023; kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; góp ý đối với 12 dự thảo Luật, Nghị quyết.

Qua đó, hầu hết các kiến nghị của các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã được Quốc hội, các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp thu, ghi nhận hoặc giải trình đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị và được Chính phủ, Quốc hội xem xét bổ sung dự án đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên 2 (nối liền tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre) vào Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tháo gỡ nút thắt, huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp, tạo đột phá trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy giải ngân nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.  

Nhằm nhanh chóng lan tỏa về thành công của kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch để ĐBQH tiếp xúc cử tri sau kỳ họp. Kế hoạch tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi trên Báo Trà Vinh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh đồng thời được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri và nhân dân nắm bắt và tham dự. Theo đó, Đoàn sẽ tổ chức để các vị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại 08 xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Duyên Hải, 3 huyện: Tiểu Cần, Trà Cú và Cầu Ngang trong ngày 5/12/2023. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn sẽ báo cáo trước cử tri về Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV; Thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh tại các cuộc TXCT trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, cơ quan tổ chức có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương; phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; tạo điều kiện để cử tri thực hiện các quyền giám sát, quyền tham gia hoạt động quản lý nhà nước thông qua cơ quan đại diện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Có thể khẳng định rằng, hoạt động TXCT luôn là cầu nối vững chắc, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa đại biểu Quốc hội với cử tri và giữa cử tri với Quốc hội.

Kiến Quốc

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image