Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh”
Lượt xem: 2068
0:00 / 0:00

Chiều ngày 16/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Trà Vinh”.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Trần Thị Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân Vận Tỉnh ủy; ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tiến sĩ Phạm Quốc Thới, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Thị Bạch Vân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn; ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh...

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo đề dẫn chung về kết quả thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” của tỉnh Trà Vinh và tham luận của các tác giả, đơn vị. 

anh tin bai

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Giảng viên Trường Chính trị tỉnh phát biểu tham luận tại hội thảo

Nội dung các bài tham luận đã tập trung vào các vấn đề quan trọng của công tác đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân như: giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các môn lý luận chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay; chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị (môn đạo đức, giáo dục công dân) tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; chuyển đổi số trong giảng dạy lý luận chính trị tại tỉnh Trà Vinh; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Trà Vinh…

anh tin bai

Ông Trần Trí Cường, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại hội thảo

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp thiết thực đổi mới việc học tập lý luận chính trị  trong hệ thống giáo dục quốc dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị tiếp tục xác định việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Chú trọng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên gắn với thực tiễn cơ sở.

anh tin bai

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Tuấn phát biểu kết luận hội thảo

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục trực tiếp chỉ đạo hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, các trường học trong tỉnh rà soát, đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy lý luận chính trị, đạo đức, giáo dục công dân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận cho đội ngũ giảng viên, giáo viên.

Song song đó, thường xuyên đầu tư về tài liệu, trang thiết bị dạy và học để đội ngũ giảng viên, giáo viên có thể vận dụng những phương pháp dạy học mới, tích cực vào trong công tác giảng dạy theo hướng hiện đại, phù hợp với tình hình mới. Chú trọng đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền lịch sử, phát huy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đoàn chú trọng phối hợp, thực hiện việc tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả; thu hút đoàn viên, thanh niên có việc làm, thu nhập địa phương, hạn chế việc đoàn viên, thanh niên bỏ quê đi làm ăn xa.

Các cấp, các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, sáng tác và phổ biến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị giáo dục tốt cho thanh thiếu niên; tăng cường công tác quản lý văn hóa, kịp thời ngăn chặn tác động xấu của các sản phẩm không lành mạnh đến thanh niên; quan tâm đầu tư thỏa đáng những thiết chế văn hóa để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên.

Các đơn vị trường học trong tỉnh cần nghiên cứu sâu, rộng để vận dụng, cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image