Tập trung xây dựng NTM gắn với hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Lượt xem: 2062
0:00 / 0:00

Chiều ngày 16/5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2024 của HĐND tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh cuộc họp

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì cuộc họp.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay có 85/85 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM; 52/85 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 9/9 huyện đạt chuẩn NTM, đạt 100%; 2 huyện Cầu Kè và Tiểu Cần hiện đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đạt huyện NTM nâng cao (tỷ lệ bỏ phiếu đạt 100%).

Qua rà soát, còn lại 9 xã NTM chưa nâng chất các tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn mới, cụ thể: các xã Đa Lộc, Song Lộc, Hòa Thuận, Hòa Lợi (Châu Thành) còn lại tiêu chí về Y tế; xã Nhị Long Phú, Tân Bình (Càng Long) chưa đạt tiêu chí về Tổ chức sản xuất; xã Huyền Hội còn lại tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và tiêu chí Nhà ở dân cư. 

4 xã NTM nâng cao chưa nâng chất các tiêu chí bao gồm: xã Long Toàn (Duyên Hải) còn lại tiêu chí về Giao thông; xã Tân Bình (Càng Long) chưa đạt tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hoá, Tổ chức sản xuất và tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo; xã Đại Phước (Càng Long) còn lại tiêu chí về Giao thông; xã Nhị Long Phú (Càng Long) chưa đạt tiêu chí về Quy hoạch và Tổ chức sản xuất.

Hiện các địa phương đang khẩn trương thực hiện nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao để đảm bảo giữ vững tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025.

anh tin bai

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Triết phát biểu ý kiến về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân

Trà Vinh đã cơ bản đạt 7/8 nội dung tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Còn lại nội dung số 8 chưa đạt, cụ thể là “Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, đạt từ 90% trở lên" (chỉ số SIPAS). Trung ương vừa công bố năm 2023, tỉnh Trà Vinh đạt 84,58%. Bộ Nội vụ cũng có văn bản số 1905/BNV-CTTN về việc phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND tỉnh Trà Vinh. Theo đó, Bộ Nội vụ đã thống nhất đề xuất kiến nghị của tỉnh Trà Vinh và đề nghị Bộ NN&PTNT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, giảm tỷ lệ chỉ số SIPAS xuống còn 80% (đang chờ Trung ương đồng ý).

Về tình hình thực hiện theo Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 12/4/2024 của HĐND tỉnh Trà Vinh về thí điểm phân cấp cho huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2024 - 2025. Tỉnh thực hiện thí điểm tại huyện Cầu Ngang và Trà Cú để bố trí vốn giữa các chương trình MTQG nhằm giải ngân hết vốn đến cuối năm.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái chỉ đạo cần tăng cường công tác truyền thông về 8 nội dung xây dựng tỉnh NTM trước khi thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Việc truyền thông phải được thực hiện thường xuyên, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả tuyên truyền trực tiếp đến các hộ dân thông qua các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp huyện Cầu Kè và Tiểu Cần, các sở, ban, ngành liên quan hoàn chỉnh lại hồ sơ và báo cáo huyện NTM nâng cao theo ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương và nộp về Văn phòng Điều phối NTM Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận. 

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn kết luận cuộc họp

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành dự thảo hồ sơ tỉnh NTM đề nghị Trung ương xem xét, thẩm định (bao gồm: báo cáo chính, hình ảnh, video clip, các hồ sơ minh chứng,…). Hoàn chỉnh phương án tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định Trung ương vào thẩm định tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Các địa phương khẩn trương thực hiện nâng chất các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao để đảm bảo giữ vững tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 và các tiêu chí đã đạt mang tính bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, tập trung xây dựng NTM gắn với hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đặc biệt, cần quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu như: vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, huy động vốn đầu tư toàn xã hội; mức tăng trưởng phải đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, chỉ số PCI, PGI, phát triển doanh nghiệp và sản phẩm OCOP…

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image