Tổng kết thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng và Chỉ thị 39-CT/TW về bảo vệ chính trị nội bộ
Lượt xem: 1550

Sáng ngày 29/5, Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các bí thư huyện ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; trưởng ban tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác đại hội, bầu cử trong Đảng; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên. Việc thực hiện các nội dung bầu cử được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, thủ tục.

Công tác tổ chức đại hội, điều hành của đoàn chủ tịch, hoạt động của đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu đều đảm bảo yêu cầu. Cấp ủy, ban chỉ đạo đại hội các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, khắc phục kịp thời những thiếu sót. Kết quả bầu cử không có trường hợp bầu cử không đúng hoặc vi phạm Quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo mật, đạt yêu cầu chỉ đạo. Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh đều diễn ra thành công tốt đẹp.

anh tin bai

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Huỳnh Công Lập phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 10 năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiệm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác rà soát, sưu tra, thẩm tra, kết luận về chính trị của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các cơ quan, đơn vị chức năng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát về bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai nội dung của Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ và Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. 

anh tin bai

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị thời gian qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ đảng viên. 

anh tin bai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu kết luận hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tập trung tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hoá nghiêm túc các Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác phối hợp về nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý vấn đề chính trị nội bộ. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Phương An

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image