Phát động tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 2568

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên ứng dụng VNeID”

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát triển trên ứng dụng VNeID

1.3. Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Cuộc thi viết 

1.1. Tên gọi: “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” năm 2023.

1.2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên toàn quốc.

1.3. Đối tượng: Tập thể, cá nhân tham gia (Trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký và cá nhân tổ chức liên quan trực tiếp đến tổ chức cuộc thi này). Đối với các bài thi đã tham dự tại các cuộc thi khác tương tự không được tham gia tại cuộc thi này.

 NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Cuộc thi trên ứng dụng VNeID

1.1. Nội dung: Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

1.2. Hình thức: Trắc nghiệm (Công dân sử đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

1.3. Thời gian thi: Từ 01/6/2024 đến hết 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.

2. Cuộc thi viết

1.1. Nội dung: Tập hợp các giải nhất của 63 địa phương.

1.2. Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.

1.3. Thời gian:  

- Công an các địa phương tổ chức chấm thi và trao giải nhân dịp ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7). Kết quả gửi về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trước ngày 30/7/2024.

- Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tập hợp các bài thi từ Công an các địa phương và tổ chức chấm thi với các giải nhất của 63 địa phương và trao giải nhân dịp ngày Quốc khánh 02/9 hoặc thời gian cụ thể do Ban Tổ chức thông báo

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Đối với cuộc thi trên ứng dụng VNeID

Công dân được tặng phần quà ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt các yêu cầu do Ban Tổ chức thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

2. Đối với cuộc thi viết

2.1. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trao giải thưởng:

- 02 (hai) giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân): Giải tập thể trị giá 30 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 15 triệu đồng.

- 06 (sáu) giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân): Giải tập thể trị giá 10 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 3 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 02 triệu đồng.

- 10 (mười) giải Khuyến kích (05 tập thể, 05 cá nhân): Giải tập thể trị giá 02 triệu đồng; giải cá nhân trị giá 01 triệu đồng.

2.2. Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ các nguồn hợp pháp, Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định cơ cấu giải thưởng, mức giải, quà tặng của Cuộc thi.

2.3. Việc chọn bài thi đạt giải và giải quyết những vấn đề phát sinh do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của cuộc thi trên ứng dụng VNeID hoặc Fanpage TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

2. Đầu mối hướng dẫn: Đầu mối liên hệ phối hợp triển khai thực hiện Đồng chí Thiếu tá Đào Đình Nam – Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, số điện thoại 0855.179.668.

MÃ QRCODE TÀI LIỆU KÈM THEO

 Công văn phát động

Kế hoạch


Tin khác
1 2 3 4 5  ...