Tăng cường thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 4726
0:00 / 0:00

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn vừa ký ban hành Công văn số 788/UBND-NC ngày 21/2/2024 gửi lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Trà Vinh diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2023 (Ảnh: Hồ Giang)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phát huy vai trò trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của HĐND, UBND tỉnh về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, quản lý. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao…

Công an tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao và hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, người dân có các giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC… Đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, thoát nạn để bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Song song đó, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về PCCC và thoát hiểm, thoát nạn cho người dân bằng nhiều biện pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả.  Xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác PCCC và CNCH. Tăng cường rà soát, bổ sung các phương án, kịch bản và tổ chức tốt công tác thường trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý, ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác PCCC và CNCH; rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Trà Vinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Công điện số 05/CĐ-TTg và nội dung Công văn này; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và có giải pháp bảo đảm an toàn về PCCC đối với các cơ sở, công trình,… thuộc thẩm quyền quản lý.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong việc  thực hiện kiểm tra, rà soát đối với 100% các công trình xây dựng tạm (lán, trại), cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế,...

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao. Chủ động phát hiện các vấn đề tồn tại, các vi phạm về PCCC và CNCH để kịp thời hướng dẫn, kiến nghị thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về PCCC thì kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, hộ gia đình, người dân có các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC; đồng thời, hướng dẫn người dân kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, thoát nạn để bảo đảm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Quốc Bình

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image