Trà Vinh tập trung thực hiện nhiều giải pháp duy trì, giữ vững Chỉ số Xanh
Lượt xem: 9002
Năm 2022, Trà Vinh đứng đầu cả nước về Chỉ số Xanh (PGI) cấp tỉnh. Để duy trì, giữ vững kết quả trên, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể, cải thiện hơn chất lượng quản trị môi trường, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, định hướng tăng trưởng xanh, bứt phá hơn nữa các chỉ số thành phần và xếp hạng PGI của tỉnh.
 

 

Quang cảnh hội nghị phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu chỉ số xanh cấp tỉnh (Ảnh: Quốc Bình)

Trong các chỉ số thành phần của PGI, Trà Vinh đạt thứ hạng 2/63 tỉnh, thành phố cả nước ở chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (cho doanh nghiệp). Mục tiêu năm 2023 sẽ tiếp tục duy trì giữ vững xếp hạng ở chỉ số này.

Ở chỉ số đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu, tỉnh xếp hạng 9 cả nước, phấn đấu tăng 5 bậc trở lên trong năm 2023.

Ở chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành Xanh, Trà Vinh phấn đấu tăng 10 bậc trở lên so với thứ hạng 42 của năm 2022.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng 5 bậc trở lên ở chỉ số chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường trong năm 2023 (năm 2022, tỉnh xếp thứ 36 cả nước).

Về nhiệm vụ, giải pháp, đối với chỉ số giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (cho doanh nghiệp), tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh công suất 500 tấn/ngày và đầu tư thêm các trạm quan trắc chất lượng không khí tại các khu vực đô thị loại IV trở lên trên địa bàn tỉnh.

Đối với chỉ số đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu: Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, các dự án có nguồn thải lớn như: Trung tâm điện lực Duyên Hải, Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Khu bến tổng hợp Định An; đẩy mạnh thực hiện Đề án cải tạo, phục hồi các tuyến kênh, mương, đoạn sông đang bị ô nhiễm, suy thoái môi trường; chú trọng xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung cho các khu dân cư trong quá trình thực hiện chỉ tiêu 7.4 của tiêu chí môi trường số 7 thuộc Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025.

Đối với chỉ số vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong thúc đẩy thực hành Xanh: Tăng cường công tác tuyên truyền giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm làm từ nguyên, vật liệu xanh, thân thiện môi trường đến các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. Các sở, ban, ngành địa phương và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn xanh, các sản phẩm của các doanh nghiệp xanh trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện phương châm hành động của tỉnh Trà Vinh “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” trong việc thực hành xanh thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến xã.

Đối với chỉ số chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường: Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc gắn kết doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chính sách, quy định của tỉnh; xây dựng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ các lĩnh vực như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, giảm thiểu rác thải nhựa, giảm thiểu ô nhiễm nước, tái chế rác thải, trồng rừng, cải thiện hoạt động môi trường để thu hút các doanh nghiệp tham gia vào các lĩnh vực này.

Ngân Linh

 

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image