Trà Vinh triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Lượt xem: 2569
0:00 / 0:00

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần
(Ảnh: Diễm Triên)

Kế hoạch nhằm tăng cường việc triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL theo quy định của Luật TGPL. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về các quyền của người khuyết tật, bảo đảm người khuyết tật thuộc diện được TGPL được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật về TGPL khi có nhu cầu.

Song song đó, tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa tổ chức thực hiện TGPL với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến người khuyết tật.

Kế hoạch được giao cho Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện.

Để thực hiện TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL tỉnh sẽ triển khai 2 hoạt động chính. Thứ nhất, thực hiện vụ việc TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL theo quy định của pháp luật. Chú trọng thực hiện vụ việc TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL là nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi) là nạn nhân trong các vụ việc bạo lực, mua bán người.

Hoạt động thứ hai là cung cấp danh sách người thực hiện TGPL và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam; Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an cấp xã; Hội Bảo trợ người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; cơ sở bảo trợ xã hội; cơ sở kinh doanh; các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu TGPL và giới thiệu người khuyết tật thuộc diện được TGPL đến Trung tâm TGPL nhà nước khi họ có yêu cầu TGPL.

Bên cạnh đó, sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm tăng cường khả năng tiếp cận TGPL của người khuyết tật, trong đó có người khuyết tật thuộc diện được TGPL.

Tỉnh cũng sẽ hưởng ứng Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Quốc tế về Người khuyết tật (03/12) thông qua nhiều hình thức khác nhau. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người làm công tác TGPL. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật thuộc diện được TGPL

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image