Tăng cường kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính
Lượt xem: 446
0:00 / 0:00

Sáng ngày 24/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị sơ kết kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 và triển khai Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.

anh tin bai

Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có ông Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc Sở KH&CN; ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện 163 cơ quan, đơn vị áp dụng ISO.

Nhìn chung, việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiện. Việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị đã mang lại hiệu quả khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý tài liệu, hồ sơ một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, góp phần quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

Mặt khác, vai trò, trách nhiệm từng cá nhân được quy định rõ ràng, qua đó lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thể đánh giá về năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của công chức một cách khách quan hơn.

Năm 2023, đối với việc triển khai ISO hành chính công, tỉnh có 163/165 cơ quan, đơn vị hành chính xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị (còn lại 2 đơn vị giải thể và sáp nhập).

Về kết quả triển khai hệ thống hoàn thành theo cấp quản lý, có 100% đơn vị các cấp hoàn thành việc áp dụng, duy trì, cải tiến ISO. Ngoài ra có 29 cơ quan, đơn vị (8 Chi cục, 18 đơn vị sự nghiệp công lập, Công an tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh) thực hiện theo đúng Kế hoạch đã phê duyệt.

Đối với việc triển khai trên phần mềm ISO điện tử, năm 2023, tỉnh có 134/163 cơ quan đơn vị áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng dụng trên phần mềm ISO điện tử.

Theo kế hoạch phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra thực tế tại 20 đơn vị (11 sở, ngành tỉnh và 9 huyện, thị, thành phố) về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Kết quả, các đơn vị đều đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất về các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, triển khai kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024.

anh tin bai

Phó Giám đốc Sở KH&CN Lâm Thái Hùng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở KH&CN Lâm Thái Hùng nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng HTQLCL, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh trong thời gian tới, đòi hỏi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống; xây dựng quy trình xử lý công việc khoa học, sát với thực tế của đơn vị; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị hành chính trong việc tuân thủ các quy trình ISO.

Trúc Phương