Trả lời câu hỏi công dân (Thạch Ngọc Cường) về chế độ hưởng trợ cấp nghỉ việc
Lượt xem: 2326

Nội dung câu hỏi:

Năm 1996 tôi giữ chức vụ Phó Ban nhân dân ấp, phụ trách công tác hòa giải. Đến năm 2007 tôi giữ chức vụ Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp. Đến tháng 01/2024 tôi nghỉ việc. Cho tôi hỏi theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh thì tôi được hưởng chế độ trợ cấp nghỉ việc như thế nào? Thời gian hưởng có được tính từ khi đảm nhiệm chức vụ Phó Ban nhân dân ấp hay không?

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...