Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024
Lượt xem: 2555
0:00 / 0:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12/2024. 
anh tin bai

 

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 5, tháng 6 và quý II/2024; thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2024; thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2024 và 2 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 9/2024 và quý III/2024.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8, 9 chậm nhất là vào ngày 20/12. Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II, quý III/2024 chậm nhất là ngày 31/12/2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

Quốc Bình