Kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 6475
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch số 120/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025. 

Lắp đặt các cụm pano tuyên truyền phòng chống ma túy trong khu công nghiệp Long Đức – TP. Trà Vinh

 

Mục tiêu chung là phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trong công tác chăm lo, bảo vệ, vì cuộc sống bình yên và sức khỏe cho CNVCLĐ, tăng cường công tác phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và lực lượng công an. Đồng thời đưa ra mục tiêu cụ thể: 100% Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành vả tương đương triển khai công tác phòng, chống ma túy đến tận công đoàn cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn và CNVCLĐ, chủ động phòng ngừa ma túy ngay từ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao nhận thức, cảnh báo về hiểm họa ma túy. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm truyền thông hữu ích và thiết thực với công nhân lao động về phòng, chống ma túy hàng năm. Phấn đấu 90% đơn vị, doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu kinh tế phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình an toàn về an ninh trật tự; phát huy hiệu quả của mô hình tổ tự quản khu nhà trọ công nhân để giúp công nhân, người lao động chủ động tham gia phòng, chống ma túy.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, giáo dục phòng, chống ma túy; phát động phong trào “Công nhân, viên chức, người lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội”. Xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội; Xây dựng mô hình truyền thông, an ninh trật tự tại khu công nghiệp, khu kinh tế; vận động chủ doanh nghiệp duy trì, củng cố các thiết chế về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi giúp công nhân lao động tránh xa ma túy và tệ nạn xã hội...

Việc UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 là động lực quan trọng để Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, lành mạnh cho đoàn viên, CNVCLĐ./.

Trí Dũng

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image