Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Càng Long lần thứ IV
Lượt xem: 3001
0:00 / 0:00
Sáng ngày 18/6, Huyện ủy, UBND huyện Càng Long tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Càng Long lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.
anh tin bai

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; ông Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long; ông Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch HĐND huyện Càng Long; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các xã, phường, thị trấn cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 nghìn đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Đại biểu tham dự Đại hội

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Càng Long đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng vùng đồng bào dân tộc.

Huyện đã tập trung thực hiện tốt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa với tổng số vốn được phân bổ hơn 2,7 tỷ đồng.

Kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của vùng, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân, từng bước được mở rộng và duy trì mức tăng trưởng khá, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Ngoài ra, các công tác về giáo dục, y tế, văn hóa, công tác giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn huyện còn 177 hộ nghèo, 1.042 hộ cận nghèo (giảm 994 hộ nghèo và 1.422 hộ cận nghèo so với năm 2019). Có 5/13 trường đạt chuẩn quốc gia ở các xã vùng đồng bào DTTS và 9/9 ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer được công nhận ấp văn hóa – NTM…

anh tin bai

Ông Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long ghi nhận và biểu dương những thành tích đóng góp của đồng bào các DTTS trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Càng Long tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh có liên quan đến công tác dân tộc.

Ông lưu ý phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, đền ơn đáp nghĩa,… từng bước nâng cao mặt bằng dân trí cho đồng bào DTTS, tạo điều kiện tham gia đào tạo, học nghề, tìm việc làm và khuyến khích người dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác góp phần cho đồng bào DTTS nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Bí thư Huyện ủy Càng Long đề nghị cần phải nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách BHYT cho các đối tượng là đồng bào DTTS. Quan tâm phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, giữ gìn và phát huy các loại hình văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc và tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao…

anh tin bai

Ra mắt đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV

Đại hội đã hiệp thương cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Trà Vinh lần thứ IV năm 2024 và thông qua Quyết tâm thư Đại hội.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đối với vùng đồng bào DTTS. Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, UBND huyện Càng Long tặng giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2019 -  2024.

anh tin bai

Ông Thạch Mu Ni, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho 13 cá nhân

anh tin bai

Ông Nguyễn Văn Triều, Chủ tịch HĐND huyện Càng Long trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Quốc Bình