Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Lượt xem: 2328
0:00 / 0:00

Chiều ngày 9/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh có liên quan; đại diện Hội đồng tư vấn UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Qua 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND các chính sách hỗ trợ tương đối phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp đòi hỏi người dân phải đầu tư chi phí đối ứng ban đầu tương đối lớn, từ đó dẫn đến việc đăng ký tham gia của người dân còn hạn chế. Chính sách áp dụng cơ chế hỗ trợ sau đầu tư cũng có hạn chế nhất định.

Một số địa phương yêu cầu tổ chức, cá nhân phải chuyển đất lúa mới được hỗ trợ. Điều này không đúng theo Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 3/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác, cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Do đó, việc xây dựng dự thảo văn bản nhằm tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; tạo cơ sở pháp lý để cho các địa phương và các cơ quan chức năng áp dụng trong việc thực hiện nội dung được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất cây dược liệu, cây dược liệu quý. Đồng thời, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp của Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

anh tin bai

Ông Huỳnh Phước Long, Hội đồng tư vấn về dân tộc – tôn giáo, UBMTTQ Việt Nam tỉnh phản biện tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến phản biện, góp ý đối với dự thảo văn bản, tập trung vào những nội dung như: sự cần thiết của dự thảo văn bản; sự phù hợp của dự thảo văn bản với quy định pháp luật hiện hành; đánh giá tác động của chính sách được sửa đổi, bổ sung, nhất là xác định các vấn đề bất cập hiện nay; tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng có liên quan; bàn giải pháp để tổ chức thực hiện chính sách trong thời gian tới.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image