Năm 2023, cả nước có hơn 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế
Lượt xem: 5970

Kết quả này vượt 0,15% so với chỉ tiêu Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra và được báo cáo tại hội nghị triển khai công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024 vào sáng ngày 17/1.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình; các thành viên Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố,...

Năm qua, các chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHTN, BHYT cơ bản đều tăng so với năm 2022 và vượt chỉ tiêu của Chính phủ giao.

Cụ thể, tỷ lệ người tham gia BHXH đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi với 18,3 triệu người. Gần 14,7 triệu người tham gia BHTN, đạt 31,58% LLLĐ trong độ tuổi.

Cả nước có hơn 93,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế. Như vậy, khoảng 93,35% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, vượt 0,15% so với chỉ tiêu Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Bên cạnh đó, ngành BHXH đã giải quyết cho 95.670 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH. Trên 8 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT đạt 472.381 tỷ đồng, tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 101,41% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Số tiền chậm đóng chiếm 2,69% số tiền phải thu, đây là tỷ lệ thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% xuống còn 2,69%).

BHXH Việt Nam còn phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết trên 1 triệu người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 10,92% so với cùng kỳ năm 2022. Hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm 2022 với số tiền khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành BHXH Việt Nam còn tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đến nay, đã thu hút 35 triệu người sử dụng ứng dụng VssID – BHXH số.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ngành BHXH Việt Nam đặt ra mục tiêu phấn đấu khoảng 42,7% tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH; khoảng 34,18% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 94,11% dân số tham gia BHYT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Coi đây là cơ sở, nền tảng quan trọng trong liên thông, chia sẻ, phục vụ quản lý của ngành. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc tổng kết, xây dựng Dự thảo Luật BHYT sửa đổi. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để hoàn thiện Dự thảo Luật BHXH sửa đổi trình Chính phủ, Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Ngành BHXH Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người đóng, hưởng BHXH, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi BHYT, BHXH. UBND các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành trong việc triển khai BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Đồng thời, đưa các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện, lộ trình phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào các Nghị quyết, Chương trình hành động; xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành BHXH Việt Nam cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện về kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHYT, BHXH, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Tổ chức thực hiện giải pháp truyền thông hiệu quả để người dân tiếp cận tốt với mọi thông tin về BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt khi Luật BHXH được ban hành.

Ngân Linh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image