Phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 5584
0:00 / 0:00

Sáng ngày 26/1, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Nghị quyết). 

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Tiết Cường phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh: Phạm Tiết Cường, Nguyễn Thị Tuấn Thanh; lãnh đạo Sở Tư pháp, đại diện cơ quan soạn thảo văn bản; đại diện HĐND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban Hội đồng tư vấn UBMTTQ Việt Nam tỉnh; UBMTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần và Cầu Ngang; đại diện Hội Luật gia tỉnh.

anh tin bai

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Sáng Tươi thông qua dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến phản biện của các đại biểu

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, là khâu đầu tiên trong việc đưa các chính sách pháp luật đến với người dân nên đặc biệt được Đảng và Nhà nước quan tâm. Hầu hết các chính sách, văn bản pháp luật được phổ biến, tuyên truyền đến người dân là nhờ vào đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật. Bên cạnh đó, hòa giải ở cơ sở cũng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, có thể nói đây là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Tuy nhiên, công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn một số hạn chế, nhất là nguồn kinh phí thực hiện, nội dung chi và mức chi chưa được đảm bảo. Cơ sở vật chất đầu tư, trang bị cho công tác tuyên truyền, chế độ, chính sách cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm thực hiện nhưng chưa đảm bảo so với thực tế hiện nay.

Vì vậy, việc xây dựng nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh là cần thiết, có tính khả thi, đúng quy định hiện hành. Nghị quyết này quy định mức chi đối với các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

anh tin bai

Ông Hoàng Thanh Tâm, Hội đồng tư vấn về Kinh tế cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết

Tham gia ý kiến phản biện tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết về việc quy định cụ thể các mức chi theo từng cấp, nâng mức chi cho tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở và mức chi thực hiện báo cáo thống kê về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Tiết Cường cho biết: các ý kiến tại hội nghị đều dựa trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm; UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ ghi nhận và tổng hợp ý kiến của các đại biểu gửi cơ quan soạn thảo, UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.

Trúc Phương

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image