Bản đồ hành chính

Những năm gần đây, việc gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế cho các cơ sở gây nuôi. Do đó, các cơ quan hữu quan đã tăng cường quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.
Ngày 17/2/2017, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2016, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Văn Hẳn, uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Trà Vinh đã chủ trì hội nghị

Mỗi tuần 1 con số

Skip portletPortlet Menu
 
15.574 tỷ đồng

là tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt đến ngày 31/01/2017, tăng 0,44% so với cuối năm 2016.

(Nguồn Cục Thống kê)

 
Tổng số người truy cập
Thống kê tổng số người truy cập
Free counters!

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử

Về đầu trang