Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 23/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về quản lý trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 19/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 13/03/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Trà Vinh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 28/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 25/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Quyết định ban hành “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 25/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Quyết định về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban ngành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 25/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch "phối hợp của Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về thực hiện Chương trình Sữa học đường trong trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 - 2020" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 15/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý nhân dân về Dự thảo " Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh" Nghị quyết HĐND tỉnh Trà Vinh 14/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Quyết định UBND tỉnh Trà Vinh 11/02/2019 Tải về Góp ý | Xem góp ý tại đây
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang