Bản tin dự báo Khí tượng thủy văn ngày 19/03/2019

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THUỶ VĂN
Ngày 19 tháng 3 năm  2019


 - Trên sông Cổ Chiên tại Vàm Trà Vinh: 145cm, ngày 19/3, cao hơn ngày 18/3: 04cm.
- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: 150cm, ngày 19/3, cao hơn ngày 18/3: 08cm.
- Độ mặn cao nhất trên Sông Long Toàn tại Long Toàn: 16.7‰;
- Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ: 5.0‰, Trà Vinh: 2.0‰.
- Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha: 11.0‰, Cầu Quan: 4.5‰.
- Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/3/2019:  mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng.
Gió đông đến đông bắc cấp 2-3
Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ
  Mực nước trên các sông chính:
- Trên sông Cổ Chiên tại Vàm Trà Vinh: 150cm, lúc 16h35, ngày 20/3, cao hơn ngày 19/3: 05cm;
- Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quan: 155cm, lúc 16h35, ngày 20/3, cao hơn ngày 19/3: 05cm.
-  Độ mặn cao nhất trên Sông Long Toàn tại Long Toàn: 17.0‰;
-  Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hưng Mỹ: 6.5‰, Trà Vinh: 3.0‰;
-  Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha: 12.0‰, Cầu Quan: 4.5‰.
Thời tiết trên các vùng biển:


VÙNG BIỂN TỪ BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN CÀ MAU
• Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi.
• Tầm nhìn xa trên 10km.
• Gió đông bắc cấp 4.
•  Biển bình thường.


VÙNG BIỂN CÀ MAU – KIÊN  GIANG VÀ PHÚ QUỐC 
• Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi.
• Tầm nhìn xa trên 10km,
• Gió đông cấp 3-4
• Biển bình thường.

 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang