Bản tin dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai 18-04-2019

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN
Đêm nay và ngày mai 18/4/2019

VÙNG BIỂN TỪ BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN CÀ MAU
• Mây thay đổi. Có mưa rào vài nơi
• Tầm nhìn xa trên 10km.
• Gió nhẹ.
•  Biển bình thường.
VÙNG BIỂN CÀ MAU – KIÊN  GIANG VÀ PHÚ QUỐC 
• Mây thay đổi. Có mưa rào và dông vài nơi.
• Tầm nhìn xa trên 10km,
• Gió nhẹ.
• Biển bình thường.
KHU VỰC CẢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Mây thay đổi. Có mưa rào vài nơi.
• Tầm nhìn xa trên 10km.
• Gió nhẹ.

 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang