11/2013/NĐ-CP Quản lý đầu tư phát triển đô thị 14/01/2013 Chính phủ Tải về
1290/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh 04/07/2013 UBND tỉnh Tải về
19/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị 22/10/2010 Bộ Xây dung Tải về
38/2010/NĐ-CP Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị 07/04/2010 Chính phủ Tải về
37/2010/NĐ-CP Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị 07/04/2010 Chính phủ Tải về
30/2009/QH12 Quy hoạch đô thị 17/06/2009 Quốc hội Tải về
1570 /QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 21/10/2008 UBND tỉnh Tải về
178 /QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 23/01/2008 UBND tỉnh Tải về
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 UBND tỉnh Tải về
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cầu Ngang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 UBND tỉnh Tải về
<<  <  1  2  3  >>  >>

Về đầu trang